O časopise

Vedecký časopis Manažment podnikania a vecí verejných uverejňuje vedecké, odborné, teoretické, prakticko-aplikačné články a štúdie vedecko-pedagogických pracovníkov a študentov, manažérov a ďalších odborníkov z praxe, predovšetkým členov Slovenskej akadémie manažmentu, o.z. Redakcia má záujem o publikovanie aktuálnych príspevkov z oblasti manažmentu, uverejňovanie ktorých bude uprednostňovať.

Časopis vychádza elektronicky s periodicitou štyrikrát ročne.

ISSN 2453-8167 (online)

 

Redakčná rada SAM, o.z.

 

VÝKONNÝ MANAŽÉR ČASOPISU

Ing. Ján Stanek

 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY:

Manažment podnikania a vecí verejných

prof. Ing. Ľubica Bajzíková,PhD.- Fakulta managemetu, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA –Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Ing. Peter Čiernik – Poradenská účtovná spoločnosť, Bratislava

doc.JUDr.Vlata Kovalančíková,PhD.- Slovenská akadémia manažmentu, Bratislava

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. –  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. –  Slovenská akadémia manažmentu, Bratislava

prof. doc.RNDr. Darina Saxunová,PhD. – Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave