O časopise

Vedecký časopis Manažment podnikania a vecí verejných uverejňuje vedecké, odborné, teoretické, prakticko-aplikačné články a štúdie vedecko-pedagogických pracovníkov a študentov, manažérov a ďalších odborníkov z praxe, predovšetkým členov Slovenskej akadémie manažmentu, o.z. Redakcia má záujem o publikovanie aktuálnych príspevkov z oblasti manažmentu, uverejňovanie ktorých bude uprednostňovať.

Časopis vychádza elektronicky s periodicitou štyrikrát ročne.

ISSN 2453-8167 (online) a ISSN 1337-0510 (tlačené vydanie)

 

Redakčná rada SAM, o.z.

 

VÝKONNÁ MANAŽÉRKA ČASOPISU

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD.

ČLENOVIA MEDZINÁRODNEJ REDAKČNEJ RADY :

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA – Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Ing. Peter Čiernik riaditeľ poradenskej účtovnej spoločnosti, Bratislava

doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko – správní, Pardubice (CZ)

Dr. Sujit Chaudhuri, PhD. Institute for Innovative Strategies, Faculty of Economic Sciences, University of West Hungary, Sopron (H)

Dr. Michal Kaczmarczyk, PhD. prorektor Wyzsza Szkola Humanitas, Sosnowiec, (PL)

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD. Katedra manažmentu, FPM, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Department of Entrepreneurship and Innovation Management, University of Economics in Katowice (PL)

JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, MBA. prezident Európskej únie advokátov

doc. Ing. Milan Michalko, PhD. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha, pracovišťe Ostrava (CZ)

doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. Katedra manažmentu, FPM, Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. dr. sc. Mislav Ante Omazić Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet, Visoka škola za trgovinu i promet u Zagrebu, (HR)

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Katedra manažmentu, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA AKADEMIE STING, spol. s r. o. , Brno (CZ)

Ing Janka Vydrová, PhD. Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáša Baťu Zlín (CZ)

Dr. A. Chamaru de Alwis University of Kelaniya, Kelaniya Sri Lanka