O časopise

Vedecký časopis Manažment podnikania a vecí verejných uverejňuje vedecké, odborné, teoretické, prakticko-aplikačné články a štúdie vedecko-pedagogických pracovníkov a študentov, manažérov a ďalších odborníkov z praxe, predovšetkým členov Slovenskej akadémie manažmentu, o.z. Redakcia má záujem o publikovanie aktuálnych príspevkov z oblasti manažmentu, uverejňovanie ktorých bude uprednostňovať.

Časopis vychádza elektronicky s periodicitou štyrikrát ročne.

ISSN 2453-8167 (online) a ISSN 1337-0510 (tlačené vydanie)

 

Redakčná rada SAM, o.z.

 

VÝKONNÁ MANAŽÉRKA ČASOPISU

doc. Ing. Jarmila Wefers, PhD.

 

ČLENOVIA MEDZINÁRODNEJ REDAKČNEJ RADY:

Manažment podnikania a vecí verejných

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA –Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

prof. Alain Buzelay – University Paris Sorbonne (F)

Ing. Peter Čiernik – Poradenská účtovná spoločnosť, Bratislava

Dr. Frederic Delaneuville, PhD. - Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Dr. Sujit Chaudhuri, PhD. – Institute for Innovative Strategies, Faculty of Economic Sciences, University of West Hungary, Sopron (H)

Dr. Michal Kaczmarczyk, PhD.  Wyzsza Szkola Humanitas, Sosnowiec, (PL)

Prof. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.- Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Kolín (ČR)

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD. Katedra manažmentu, FPM, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Department of Entrepreneurship and Innovation Management, University of Economics in Katowice (PL)

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. –  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

doc. Ing. Juraj Mišún, PhD.Katedra manažmentu, FPM, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. –  Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

doc.RNDr. Darina Saxunová,PhD. Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Paulína Stachová,PhD.- Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD. - Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing Janka Vydrová, PhD. – Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáša Baťu Zlín (CZ)

PhDr. Hans Wefers - Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. Ing. Jarmila Wefers, PhD. - Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave