Partneri Slovenskej akadémie manažmentu

SAM je občianskym združením. Aktivity SAM sú financované z členských príspevkov, darov a sponzoringu členov SAM a partnerských spoločností, pričom vybrané projekty sú spolufinancované z grantových zdrojov.

        

 

  


                     

 

                               

Zahraničné manažérske a jazykové školy

        

 

OISE Anglicko - všetky coaching centrá

OISE USA - všetky coaching centrá

OISE Kanada - všetky coaching centrá

OISE Austrália - všetky coaching centrá