Číslo 1/2024

Obálka

 

OBSAH

The success of the European Union's common monetary policy .................... 5
Úspech spoločnej menovej politiky Európskej únie
Ing. Peter Čiernik

Slovak Republic - Member State of the European Union ............................. 16
Slovenské republika – členský štát v Európskej únii

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. a prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Harmonisation of the rules on the exchange of data on short-term rentals of
accommodation in the member states of the European union ...................... 34
Harmonizácia pravidiel o výmene údajov o krátkodobých prenájmoch
ubytovania v členských štátoch Európskej únie

JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.

The Green Economy of Small and Medium-Sized Enterprises ..................... 44
Ekologické hospodárstvo malých a stredných podnikov

Ing. Marián Kováč, PhD.

Rozhovor Ing. Jána Hudackého o jeho činnosti v Európskom parlamente .. 55
 

Recenzia ...................................................................................................... 60
Marketing ľudských zdrojov ako súčasť budovania značky zamestnávateľa

 

Rezension ..................................................................................................... 63
der Übersetzung der wissenschaftlichen kollektiven Monografie
Dejiny Nemcov na Spiši / Geschichte der Deutschen in der Zips

Autoren Furmaník, M., Kučerová, M., Staňová Michalková, M. a Števík, M.

Recenzia na preklad vedeckej kolektívnej monografie ................................. 66
Dejiny Nemcov na Spiši / Geschichte der Deutschen in der Zips

autorov Furmaníka, M., Kučerovej, M., Staňovej Michalkovej, M. a Števíka, M.