Termíny SAM, o.z.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           5.10.2017
Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 5. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Štvrtý seminár SAM, o.z.                                                             19.10.2017
Štvrtý seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 19. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           9.11.2017
Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 9. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Piaty seminár SAM, o.z.                                                               30.11.2017
Piaty seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 30. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

 


Zmena umiestnenia Slovenskej akadémie manažmentu, o. z.

Vážení členovia a priaznivci SAM, o. z., oznamujeme Vám, že vzhľadom na neprevádzkovanie budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádoch 22 sa mení sídlo a adresa nášho občianskeho združenia na:

Slovenská akadémia manažmentu, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

 

Ing. Peter Čiernik
predseda Správnej rady SAM, o.z.