United in diversity/ Unie dans la diversité /In Vielfalt geeint


New challenges for the European Union

-

 

You are cordially invited to join us

in celebrating

Robert Schuman’s Declaration

its 70th anniversary

 

participating in

 

The international scientific conference within ERASMUS + Jean Monnet Project

organized by the Faculty of Management, Comenius University in Bratislava

 

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION”

will be held

September 23rd, 2020; 10.00 am – 5.00 pm

hotel Devín, Bratislava, Slovakia

 

It is an honour

to welcome you all and especially renowned guest speakers with EU institutions’ experience


 

The Faculty of Management signs up to the legacy of Robert Schuman with this activity. The studying programmes at the Faculty of Management stress the development of skills and competencies needed to cooperate in the international environment. Therefore studying programmes of future managers in English, German and French languages are emphasized and supported by this Jean Monnet Program.

 

 

European Commision logo Erasmus logo Universitas Comeniana Bratislavensis - Facultas Artis Moderatoriae logo

 


Termíny SAM, o.z.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           5.10.2017
Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 5. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Štvrtý seminár SAM, o.z.                                                             19.10.2017
Štvrtý seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 19. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           9.11.2017
Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 9. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Piaty seminár SAM, o.z.                                                               30.11.2017
Piaty seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 30. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

 


Zmena umiestnenia Slovenskej akadémie manažmentu, o. z.

Vážení členovia a priaznivci SAM, o. z., oznamujeme Vám, že vzhľadom na neprevádzkovanie budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádoch 22 sa mení sídlo a adresa nášho občianskeho združenia na:

Slovenská akadémia manažmentu, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

 

Ing. Peter Čiernik
predseda Správnej rady SAM, o.z.