Ing. Ivan Trančík - Nekrológ

 

Ing. Ivan Trančík sa narodil 29.10.1936 v Nových Zámkoch. V roku 1959 ukončil Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a v roku 1974 Fakultu FERVO Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Bol zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti I.TRAN, s.r.o. v Turzovke od roku 1996 bol dlhoročným členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, delegátom Zhromaždenia delegátov SOPK, členom poradného Ekonomického výboru SOPK. Jeho skúsenosti v podnikaní tlmočil do jeho stanovísk k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, ktoré boli tlmočené vláde SR. Každoročne sa zapájal do súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní  "Veľká cena SOPK", ktorej je spoločnosť I.TRAN, s.r.o. držiteľom a tiež držiteľom Čestného uznania za dlhoročné uplatňovanie etických princípov v podnikaní, keď sa jeho spoločnosť ako jediná zúčastnila všetkých ročníkov. Bol tiež členom Podnikateľskej aliancie Slovenska, členom Klubu ekonómov pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr členom Správnej rady Slovenskej akadémie manažmentu, kde svojimi názormi prispieval k hodnoteniu podnikateľského prostredia a námetmi na jeho zlepšovanie. Aktívny bol aj v oblasti športu. Bol členom Slovenského zväzu hádzanárov a členom jeho výkonného výboru. Bol tiež vášnivým filatelistom, Jeho športová tematika a tematika olympijských športov bola prezentovaná na viacerých výstavách a aj na tomto poli dosiahol množstvo ocenení, napr. aj na výstave v Rio de Janeiro.

 

„Manažér, ktorý sa prestane zlepšovať, prestane byť aj úspešný.“

 

Piliere celostnej kompetentnosti ( CK = SZ + VZ + AZ ) tvoria:

1. Sociálna zrelosť (SZ): charakterová zrelosť, vôlová zrelosť, kognitívna zrelosť, kreatívna zrelosť, zrelosť využívania temperamentu, emocionálna zrelosť, telesná somatická zrelosť, spirituálna somatická zrelosť.

2. Vedomostná zdatnosť (VZ): odborná a všeobecná vedomostná zdatnosť o objekte práce a manažmentu, vedomostná zdatnosť o systémovej štruktúre objektu a subjektu manažmentu a ich prostredí, vedomostná zdatnosť o funkciách riadenia, vedomostná zdatnosť o obsahu, zdrojoch a klasifikácii informácií pre uplatňovanie funkcií riadenia.

3. Aplikačná zručnosť (AZ): aplikačná zručnosť komunikácie, aplikačná zručnosť motivácie, aplikačná zručnosť tímovej práce, aplikačná zručnosť self a time managementu.

Otázka pre Vás: Ak je CK rovno 100 jednotkám, akú váhu dáte jednotlivým pilierov v rovnici? 

Aká rovnica je správna? Akú rovnicu by ste zvolili a uplatňujete v živote Vy?

 Príklad 1: CK = 100 = ( 40SZ + 30VZ + 30AZ )    Príklad 2: CK = 100 = ( 20SZ + 40VZ + 40AZ )  

Príklad 3: CK = 100 = ( 30SZ + 30VZ + 40AZ )    Príklad 4: CK = 100 = ( 30SZ + 40VZ + 30AZ ) 

Aké je Vaše riešenie? CK = 100 = ( ? SZ + ? VZ + ? AZ )  

Vyhľadávanie

Naši partneri

BASTA AUDIT,   s. r. o.