Vážené dámy, vážení páni, vážení členovia a priaznivci SAMu,
 
v súlade s plánom aktivít na rok 2018 Vás srdečne pozývame na vedecký seminár SAMu, ktorý sa uskutoční dňa 29.11.2018 (štvrtok) v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave v spoločenskej miestnosti v budove rektorátu. Pozvánka sa nachádza v prílohe. Seminára sa zúčastnia hostia zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Prihlásiť sa je možné do 26.11.2018 prostredníctvom e-mailovej adresy.
 
Na seminári bude možnosť zakúpenia novej publikácie:
Ján Porvazník - Celostný manažment, výber základných poznatkov holistickej filozofie celostného manažmentu (7. vydanie)
 
Dôležité! - Za účasť na seminári sa bude vyberať konferenčný poplatok (viď pozvánka), avšak členovia SAMu tento poplatok platiť nemusia.
 
Všetky bližšie informácie vrátane hostí, tém, poplatkov a kontaktných osôb sa nachádzajú v pozvánke.
 

    POZVÁNKA 

Oznámenie

Slovenská akadémia manažmentu sa 26.2.2018 rozlúčila s významnou osobnosťou manažmentu, vysokoškolským pedagógom, ekonómom, vedcom a členom Správnej rady SAM-u doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc. Zomrel vo veku nedožitých 90 rokov.

 

 

Zmena umiestnenia Slovenskej akadémie manažmentu, o. z.

Vážení členovia a priaznivci SAM, o. z., oznamujeme Vám, že vzhľadom na neprevádzkovanie budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádoch 22 sa mení sídlo a adresa nášho občianskeho združenia na:

Slovenská akadémia manažmentu, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

Ing. Peter Čiernik
predseda Správnej rady SAM, o.z.

 

„Manažér, ktorý sa prestane zlepšovať, prestane byť aj úspešný.“

 

Piliere celostnej kompetentnosti ( CK = SZ + VZ + AZ ) tvoria:

1. Sociálna zrelosť (SZ): charakterová zrelosť, vôlová zrelosť, kognitívna zrelosť, kreatívna zrelosť, zrelosť využívania temperamentu, emocionálna zrelosť, telesná somatická zrelosť, spirituálna somatická zrelosť.

2. Vedomostná zdatnosť (VZ): odborná a všeobecná vedomostná zdatnosť o objekte práce a manažmentu, vedomostná zdatnosť o systémovej štruktúre objektu a subjektu manažmentu a ich prostredí, vedomostná zdatnosť o funkciách riadenia, vedomostná zdatnosť o obsahu, zdrojoch a klasifikácii informácií pre uplatňovanie funkcií riadenia.

3. Aplikačná zručnosť (AZ): aplikačná zručnosť komunikácie, aplikačná zručnosť motivácie, aplikačná zručnosť tímovej práce, aplikačná zručnosť self a time managementu.

Otázka pre Vás: Ak je CK rovno 100 jednotkám, akú váhu dáte jednotlivým pilierov v rovnici? 

Aká rovnica je správna? Akú rovnicu by ste zvolili a uplatňujete v živote Vy?

 Príklad 1: CK = 100 = ( 40SZ + 30VZ + 30AZ )    Príklad 2: CK = 100 = ( 20SZ + 40VZ + 40AZ )  

Príklad 3: CK = 100 = ( 30SZ + 30VZ + 40AZ )    Príklad 4: CK = 100 = ( 30SZ + 40VZ + 30AZ ) 

Aké je Vaše riešenie? CK = 100 = ( ? SZ + ? VZ + ? AZ )