Kontakt

Slovenská akadémia manažmentu o.z.

 

Sídlo:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

 

Korešpondenčná adresa:

Staromestská 6/D

811 03 Bratislava

 

Tel: 0903 210 788

E-mail: sam-km@sam-km.sk

Web: www.sam-km.sk

IČO: 30 867 525    DIČ: 20 222 743 86

Číslo bankového účtu: 0630753998/0900 (IBAN SK3509000000000630753998)

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava