Ohodnocovanie celostnej manažérskej kompetentnosti

V súčasnom období zodpovedný členovia a pracovníci SAMu pripravujú koncept ohodnocovania jednotlivých pilierov celostnej manažérskej kompetentnosti v digitálnej forme. Pôjde o ohodnocovanie formou testov, a to:

Test vedomostnej úrovne

Testy osobnostných vlastností:

 • Fyzických osobnostných vlastností
 • Duševné osobnostné vlastnosti
 • Kognitívne osobnostné vlastnosti
 • Kreatívne osobnostné vlastnosti
 • Osobnostné vlastnosti temperamentu
 • Emočné osobnostné vlastnosti
 • Charakterové osobnostné vlastnosti
 • Vôľové osobnostné vlastnosti

Test úrovne aplikačných zručností:

 • Motivačné zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Zručnosti pracovať v tíme
 • Zručnosti self a time managementu (sebariadenia)