O nás

Aktívne pôsobiť na rozvoj manažérskych znalostí, schopností a kompetencií ľudí je cieľom občianskeho združenia Slovenská akadémia manažmentu – Klub manažérov. Združenie realizuje vzdelávacie projekty, organizuje klubové dialógy a vydáva vedecký časopis orientovaný predovšetkým na oblasť manažmentu. Slovenský Klub manažérov v spolupráci s jazykovým centrom World Oxford Coaching Centre of Slovak sa stáva skutočným profesionálom v oblasti manažérskeho a jazykového vzdelávania na Slovensku. Klub vznikol na základe potreby absolventov štúdia na EÚ v Bratislave vymieňať si svoje skúsenosti s ich uplatňovaním v praxi a hlavne s potreby riešenia spoločných problémov týkajúcich sa pracovného, verejného i osobného života. Poslaním klubu je tiež podporiť neustály rast kvality vzdelávania vrcholových manažérov ako i samotného vzdelávania v Slovenskej republike.

Klub manažérov je akademická platforma pre pravidelné stretnutia akademicky uznaných profesorov a úspešných slovenských podnikateľov, ktorí sa profesionálne venujú inováciám v dynamickom manažérskom prostredí. Klub utužuje kolegialitu a priateľské vzťahy, vytvára obchodné a zahraničné príležitosti a diskutuje o štandardizácii manažérskych konceptov a tiež o vylepšeniach jednotného systému vzdelávania v rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj o legislatívnych zmenách v oblasti podnikania.