Kontakt na redakciu

Vydavateľ časopisu:

SLOVENSKÁ AKADÉMIA MANAŽMENTU, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

e-mailová adresa: sam-km@azet.sk

Vyhľadávanie

ISSN 2453-8167 (online)

ISSN 1337-0510 (tlačené vydanie)