Poradenstvo

Slovenská akadémia manažmentu ponúka pre svojich klientov poradenské služby:

OBLASTI
poradensko-konzultačných služieb Slovenskej akadémie manažmentu

Slovenská akadémia manažmentu je pripravená poskytovať poradensko-konzultačné služby prostredníctvom odborníkov - významných osobností podnikateľského a verejného života v nasledujúcich oblastiach.

 • Osobný manažment (Self a Time management) - prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
 • Manažment tímu (skupiny útvary) - prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
 • Celostný manažment organizácie - prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
 • Manažment verejnej správy - doc. Ing. František  Lipták, DrSc.
 • Manažment samosprávy  - doc. Ing. František  Lipták, DrSc.
 • Manažment štátnej správy - doc. Ing. František  Lipták, DrSc.
 • Manažment regiónov - doc. Ing. František  Lipták, DrSc.
 • Manažment mesta - doc. Ing. František  Lipták, DrSc.
 • Manažment projektov - prof. Ing. Miroslav Majtán, CSc.
 • Manažment úverovania a poskytovania exportu - Dipl. Ing. Ľubor Kostelný
 • Manažment auditu a reštrukturalizácie firiem - Dipl. Ing. Ľubor Kostelný
 • Manažment lizingu - doc.Ing. František Lipták, DrSc.

Poradenstvo a konzultácie

 • Corporate governance - prof. Ing. Štefan Slávik, PhD.
SAM, o.z. tiež ponúka  profesno-poradenské služby:
 
 

Kontakt:

tel.: 0918 562 647

e-mail: sam-km@azet.sk

Slovenská akadémia manažmentu, o. z.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/B
852 35 Bratislava 5