Ohodnocovanie celostnej manažérskej kompetentnosti

V súčasnom období zodpovedný členovia a pracovníci SAMu pripravujú koncept ohodnocovania jednotlivých pilierov celostnej manažérskej kompetentnosti v digitálnej forme. Pôjde o ohodnocovanie formou testov, a to:

Test vedomostnej úrovne

Testy osobnostných vlastností:    Fyzických osobnostných vlastností

                                                     Duševné osobnostné vlastnosti

                                                     Kognitívne osobnostné vlastnosti

                                                     Kreatívne osobnostné vlastnosti

                                                     Osobnostné vlastnosti temperamentu

                                                     Emočné osobnostné vlastnosti

                                                     Charakterové osobnostné vlastnosti

                                                     Vôľové osobnostné vlastnosti

Test úrovne aplikačných zručností:     Motivačné zručnosti

                                                            Komunikačné zručnosti

                                                            Zručnosti pracovať v tíme

                                                            Zručnosti self a time managementu (sebariadenia)

 

Vyhľadávanie