Informácie pre študujúcích

Pravidlá pre výučbu, samoštúdium, vypracovanie manažérskych projektov a ohodnocovanie vedomostí, zručností a postojov študentov k štúdiu predmetu Manažment

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

 

1. SYLABY

2. Otázky na dialóg pri prednáškach na seminároch a písomnej časti skúšky

3. Témy manažérskych projektov 

4. Metodika tvorby manažérskych projektov predmetu Manažment

5. Pravidlá ohodnocovania priebehu štúdia predmetu Manažment