39. Číslo

 

Číslo 1/2019, XIV. ročník

Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia na Slovensku

JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD

 

Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z

Mgr. Jana Kovaľová, MBA, doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

 

Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku

Ing. Patrik Richnák, PhD., Bc. René Gajdoš

 

Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii

Mgr. Dávid Miško, Mgr. Matúš Vagaš, Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

 

Recenzie

Regionálne hospodárske dejiny Slovenska

Ing.Kristóf Zilizi, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2018 Trenčín, 150 s. [7,40 AH] ISBN: 978-80-8075-790-8