30. číslo

30. číslo (2015), X. ročník (celé číslo)

Titulné strany časopisu

Príhovor k jubileám

Teória manažmentu

Ján Porvazník - Osobný manažment človeka (Selfmanagement) ako základ úrovne jeho pracovnej kompetentnosti

František Lipták - Podnikateľstvo: „Predtým-teraz-potom“

Kamil Mikulič - Zo sveta efektívnejšieho podnikania

Manažment podnikania

Roman Šíp - Aktuálne spotrebiteľské správanie a jeho vplyv na vydavateľsko-tlačiarenský komplex

A. Chamaru De Alwis - Incumbents Influence on Family Business Succession Process

Wolfgang Henke - Spolupráca Slovenska a Nemecka v cestovnom ruchu (Dehoga Westfalen)

Manažment vecí verejných

Petra Némethová a Ivana Ljudvigová - Neetické a nezodpovedné správanie lídrov vo vrcholových manažérskych pozíciách

Nadežda Jankelová a Dušan Masár - Aplikácia modelu zmiešaných rolí personálnych útvarov v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku

Čo je nové v EÚ

Jarmila Wefersová - Zavádzanie obmedzení v obchodnom styku medzi Ruskou federáciou a členskými štátmi EÚ

Z projektov prác a štúdií mladých manažérov a študentov

Denisa Klátiková a Klaudia Gubová - Kvalita elektronickej služby ako faktor zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku

Ponuka pomoci pri dotazníkových prieskumoch

Názory - podnety

Ivan Trančík - Súčasný stav a možnosti odevného a textilného priemyslu na Slovensku


Výzva k spoločnej rozprave, informácie, prihláška do SAM KM, členské, informácie pre autorov