Archív

29. číslo (2015), X. ročník (celé číslo)

Titulné strany časopisu

Teória manažmentu

František Bartes - Moderní pojetí pojmu competitive intelligence

Zdeněk Dytrt - Vedení (leadership) – nadstavba managementu

Manažment podnikania

Vendula Fialová a Andrea Kolková - Analýza závislosti vývoje indikátorů malého a středního podnikání na burzovním indexu px

Zuzana Birknerová a Miroslav Frankovský - Vnímanie firemného vzdelávania a motivácia zamestnancov vzdelávať sa

Roman Šíp - Workflow manažmentu polygrafickej výroby v podmienkach PRINT ON-DEMAND

Manažment vecí verejných

Daniela Nováčková  a Daniela Zemanovičová - Definovanie sociálnych služieb vo verejnom záujme na Slovensku

Mária Sabayová a Monika Pajpachová - Možnosti využitia štandardného operačného postupu pri výkone daňovej kontroly dane z príjmov

Zuzana Skorková - Syndróm vyhorenia v práci pedagógov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Čo je nové v EÚ

Jana Bakytová - Analýza hospodárskeho a sociálneho vývoja v Argentíne na prelome 20. a začiatkom 21.storočia

Z projektov prác a štúdií mladých manažérov a študentov

Barbora Haltofová - Crowdsourcing jako nástroj znalostního managementu

Ivana Mišúnová Hudáková a Juraj Mišún - Teoretické chápanie turbulencie podnikateľského prostredia v strategickom manažmente

Názory - podnety

František Lipták - Súčasné problémy vysokého školstva na Slovensku

Recenzia

Ján Porvazník - Gabriela Končitiková: Podnikové vzdělávaní Baťa


Informácie, prihláška do SAM KM, členské, informácie pre autorov