Archív

27. číslo (2015), X. ročník (celé číslo)

Titulné strany časopisu

Teória manažmentu

Milan Michalko - Leadership a období změn

Kamil Mikulič - Makro prostredie riadenia podnikateľského celku s uprednostnením historického pohľadu

Ivana Ljudvigová - Výskum charakteristík úspešných vodcov v podnikoch na Slovensku

Manažment podnikania

František Lipták - Manažment podľa cieľov

Ciprian Turčan - Využitie možností Hobbesovej teórie v súčasných podnikateľských podmienkach

Manažment vecí verejných

Eliška Záležáková a Michaela Vogl - Prehľad vybraných moderných manažérskych metód

Zuzana Skorková - Eisenhowerov princíp v časovom manažmente

Čo je nové v EÚ

Petra Milošovičová - Ukrajina na ceste do európskej únie

Z projektov prác a štúdií mladých manažérov a študentov

Dominika Osvaldová a Martina Blahová - Nadnárodné manažérske subjekty, ich kompetencie a kompetentnosti pri využívaní príležitostí a riešení ohrození globálneho politicko-mocenského prostredia

Názory - podnety

Ján Porvazník - Od liberálnej demokracie väčšiny k demokracii celostne kompetentnej menšiny

František Lipták - Využiteľné potenciály mesta podľa jej histórie

Ivan Trančík - Súčasný stav makroekonomického rámca vývoja slovenskej ekonomiky

Recenzie

František Lipták - Štefan Kassay: Pentalógia - podnik a podnikanie

Ivana Ljudvigová - Katarína Procházková a Katarína Remeňová: Rozhodovanie manažérov a ich vodcovský potenciál

 

Informácie, prihláška do SAM KM, členské, informácie pre autorov