Archív

26. číslo (2015), IX. ročník (celé číslo)

Titulné strany časopisu

Teória manažmentu

Ján Dobrovič - Výskum možnosti vzdelávania a vplyv na riadenie ľudských zdrojov pre výkonnosť

Ivana Ljudvigová - Význam dôvery medzi lídrom a nasledovníkmi v procese vodcovstva

Vojtěch Kořen - Etika v sociálně-historickém kontextu managementu

Manažment podnikania

Ivan Trančík - Ocenenie i.tran., s.r.o. za kvalitu – možnosti zlepšenia kvality života na Slovensku

Jana Cocuľová - Analýza vybraných faktorov kvality pracovného života ako determinantov individuálnej výkonnosti

Ladislav Vaškovič a Ján Vlčko - Hospodárske očakávania podnikateľov v roku 2015 (vyhodnotenie ekonomického prieskumu SOPK)

Manažment vecí verejných

Ľubica Baričičová a Monika Pajpachová - Mäkké faktory úspechu policajnej organizácie ako nenahraditeľný zdroj jej prosperity

Zuzana Skorková - Metódy ohodnocovania manažérskych spôsobilostí (kompetentností)

Branislav Zagoršek - Negativny vplyv dlhej pracovnej doby na zdravie zamestnancov - pracovná záťaž a oslabená imunita

Čo je nové v EÚ

Ladislav Poliak - Organizácie destinačného manažmentu ako nástroj rozvoja územia

Z projektov prác a štúdií mladých manažérov a študentov

Matej Svrček - Médiá, informácie a zneužívanie informácií v globálnom svete

Recenzie

František Lipták - Ján Porvazník: Celostný manažment v prostredí globalizácie (6. preprac. a doplnené vydanie)

 

Informácie, prihláška do SAM KM, členské, informácie pre autorov