Aktuálne číslo

číslo 1/2019, XIV. ročník

Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia
na Slovensku
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu
generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z
Mgr. Jana Kovaľová, MBA
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku
Ing. Patrik Richnák, PhD.
Bc. René Gajdoš
 
Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi
v organizácii
Mgr. Dávid Miško,
Mgr. Matúš Vagaš,
Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

 Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia na Slovensku 

JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD

 

Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z

Mgr. Jana Kovaľová, MBA, doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

 

Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku

Ing. Patrik Richnák, PhD.Bc. René Gajdoš

 

Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii

Mgr. Dávid MiškoMgr. Matúš Vagaš, Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

 

Recenzie

Regionálne hospodárske dejiny Slovenska

Ing.Kristóf Zilizi, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2018 Trenčín, 150 s. [7,40 AH] ISBN: 978-80-8075-790-8