Aktuálne číslo

Číslo 2/2019, XIV. ročník

Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia
na Slovensku
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu
generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z
Mgr. Jana Kovaľová, MBA
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku
Ing. Patrik Richnák, PhD.
Bc. René Gajdoš
 
Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi
v organizácii
Mgr. Dávid Miško,
Mgr. Matúš Vagaš,
Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

Celé číslo časopisu

 

Číslo 2/2019, XIV. ročník

 
 

Obsah

Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia
na Slovensku
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu
generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z
Mgr. Jana Kovaľová, MBA
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku
Ing. Patrik Richnák, PhD.
Bc. René Gajdoš
 
Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi
v organizácii
Mgr. Dávid Miško,
Mgr. Matúš Vagaš,
Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

Development and position of Industry 4.0 in the world and in Slovakia

Patrik Richnák, Júlia Sármány                                                                      str. 3 - 9

 

Differenzierungsfaktor Mensch

Warum sich auch in Zeiten des Online-Handels mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitern strategische Wettbewerbsvorteile aufbauen lassen

 

Norbert Hans                                                                                                  str. 10 - 19

 

The judgment of the Court of Justice of the European Union on a bilateral investment treaty from the international law perspective

Daniela Nováčková                                                                                        str. 20 - 39

 

Economic and social development in Paraguay in late years of the 20th century and early years of the 21st century

Jana Bakytovová                                                                                  str. 40 - 50

 

Recenzie

Nový mechanizmus riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia
na Slovensku
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu
generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z
Mgr. Jana Kovaľová, MBA
doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Využitie nových technológií vo výrobe a logistike priemyselného podniku
Ing. Patrik Richnák, PhD.
Bc. René Gajdoš
 
Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi
v organizácii
Mgr. Dávid Miško,
Mgr. Matúš Vagaš,
Mgr. Jana Kovaľová, PhD.

Wefers, Jarmila 2019: „Kollaborative Wirtschaft – Sharing Economy

Wie die Plattformwirtschaft unsere Gesellschaft verändert

Rolf Karlbach                                                                                                  str. 51 - 53

Vyhľadávanie

ISSN 2453-8167 (online)

ISSN 1337-0510 (tlačené vydanie)