15.04.2016 10:04

Čo môžete očakávať ako člen SAM?

 
  • Informácie o podporných programoch pre podnikateľov a pracovníkov verejnej správy - aktuálne národné a medzinárodné podporné programy pre mladých podnikateľov pravidelne sledujeme  a informujeme o nich našich členov ( zóna pre členov )
  • Najaktuálnejšie informácie pre študentov ekonomického štúdia a manažmentu
  • Prednostný prístup na vybrané vzdelávacie a networkingové aktivity, ktoré organizuje SAM
  • Aktuálne podujatia a akcie našich partnerov – členovia dostávajú informácie, kedy a kde sa čo deje a môžu sa zaujímavých podujatí zúčastniť za zvýhodnených podmienok
  • Možnosť zjednodušenej expanzie na zahranič trhy prostredníctvoch partnerských organizácií – spolupracujeme so združeniami podnikateľov v okolitých krajinách.
  • Odoberanie a publikovanie v akademickom časopise Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy
  • Účasť na seminároch a konferenciách k aktuálnym ekonomickým otázkam
  • Možnosť získať prestížne manažérske, vedomostné a jazykové certifikáty na samtesty.sk (otestujte sa)

Vyhľadávanie