Adresa bydliska (sídlo firmy - PO)

 

Práva a povinnosti členov SAM o.z.

  • dodržiavať Stanovy SAM o.z., a pôsobiť v rámci ich rozsahu
  • zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach SAM o.z.
  • byť informovaný a môcť sa zúčastniť zásadných aktivít SAM, o.z.
  • rozhodovať o činnosti SAM o.z., a byť volení do jeho orgánov
  • bezplatné odoberanie vedeckého časopisu
  • platiť ročné členské príspevky