Vedecko-odborný časopis

Manažment podnikania a vecí verejných

vo svojom XI. ročníku

mení formu na elektronickú a číslovanie na 1/2016

nové číslo nájdete online na stránke časopisu

 

TERMÍNY ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SPRÁVNEJ RADY, VŠETKÝCH ČLENOV SPRÁVNEJ RADY A SEMINÁROV

1. POLROK 2016

 

prvý VÝKONNÝ VÝBOR SPRÁVNEJ RADY (ďalej len SR)                  14.4.

prvý SEMINÁR (pozvánka)                                                                     21.4.

druhý VÝKONNÝ VÝBOR SR                                                                 19.5.

druhý SEMINÁR (pozvánka)                                                                  26.5.

tretí VÝKONNÝ VÝBOR SR                                                                      9.6.

tretí SEMINÁR                                                                                         16.6.

PRVÉ ZASADNUTIE Správnej Rady                                                     23.6.


prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
predseda Správnej rady SAM, o.z.

 

 

„Manažér, ktorý sa prestane zlepšovať, prestane byť aj úspešný.“

 

Piliere celostnej kompetentnosti ( CK = SZ + VZ + AZ ) tvoria:

1. Sociálna zrelosť (SZ): charakterová zrelosť, vôlová zrelosť, kognitívna zrelosť, kreatívna zrelosť, zrelosť využívania temperamentu, emocionálna zrelosť, telesná somatická zrelosť, spirituálna somatická zrelosť.

2. Vedomostná zdatnosť (VZ): odborná a všeobecná vedomostná zdatnosť o objekte práce a manažmentu, vedomostná zdatnosť o systémovej štruktúre objektu a subjektu manažmentu a ich prostredí, vedomostná zdatnosť o funkciách riadenia, vedomostná zdatnosť o obsahu, zdrojoch a klasifikácii informácií pre uplatňovanie funkcií riadenia.

3. Aplikačná zručnosť (AZ): aplikačná zručnosť komunikácie, aplikačná zručnosť motivácie, aplikačná zručnosť tímovej práce, aplikačná zručnosť self a time managementu.

Otázka pre Vás: Ak je CK rovno 100 jednotkám, akú váhu dáte jednotlivým pilierov v rovnici? 

Aká rovnica je správna? Akú rovnicu by ste zvolili a uplatňujete v živote Vy?

 Príklad 1: CK = 100 = ( 40SZ + 30VZ + 30AZ )    Príklad 2: CK = 100 = ( 20SZ + 40VZ + 40AZ )  

Príklad 3: CK = 100 = ( 30SZ + 30VZ + 40AZ )    Príklad 4: CK = 100 = ( 30SZ + 40VZ + 30AZ ) 

Aké je Vaše riešenie? CK = 100 = ( ? SZ + ? VZ + ? AZ )