Termíny SAM, o.z.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           5.10.2017

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 5. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Štvrtý seminár SAM, o.z.                                                             19.10.2017

Štvrtý seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 19. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           9.11.2017

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 9. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Piaty seminár SAM, o.z.                                                               30.11.2017

Piaty seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 30. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zmena umiestnenia Slovenskej akadémie manažmentu, o. z.

Vážení členovia a priaznivci SAM, o. z., oznamujeme Vám, že vzhľadom na neprevádzkovanie budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádoch 22 sa mení sídlo a adresa nášho občianskeho združenia na:

Slovenská akadémia manažmentu, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

Ing. Peter Čiernik
predseda Správnej rady SAM, o.z.

 

 

„Manažér, ktorý sa prestane zlepšovať, prestane byť aj úspešný.“

 

Piliere celostnej kompetentnosti ( CK = SZ + VZ + AZ ) tvoria:

1. Sociálna zrelosť (SZ): charakterová zrelosť, vôlová zrelosť, kognitívna zrelosť, kreatívna zrelosť, zrelosť využívania temperamentu, emocionálna zrelosť, telesná somatická zrelosť, spirituálna somatická zrelosť.

2. Vedomostná zdatnosť (VZ): odborná a všeobecná vedomostná zdatnosť o objekte práce a manažmentu, vedomostná zdatnosť o systémovej štruktúre objektu a subjektu manažmentu a ich prostredí, vedomostná zdatnosť o funkciách riadenia, vedomostná zdatnosť o obsahu, zdrojoch a klasifikácii informácií pre uplatňovanie funkcií riadenia.

3. Aplikačná zručnosť (AZ): aplikačná zručnosť komunikácie, aplikačná zručnosť motivácie, aplikačná zručnosť tímovej práce, aplikačná zručnosť self a time managementu.

Otázka pre Vás: Ak je CK rovno 100 jednotkám, akú váhu dáte jednotlivým pilierov v rovnici? 

Aká rovnica je správna? Akú rovnicu by ste zvolili a uplatňujete v živote Vy?

 Príklad 1: CK = 100 = ( 40SZ + 30VZ + 30AZ )    Príklad 2: CK = 100 = ( 20SZ + 40VZ + 40AZ )  

Príklad 3: CK = 100 = ( 30SZ + 30VZ + 40AZ )    Príklad 4: CK = 100 = ( 30SZ + 40VZ + 30AZ ) 

Aké je Vaše riešenie? CK = 100 = ( ? SZ + ? VZ + ? AZ )