Termíny SAM, o.z.

Tretí seminár SAM, o.z.                                                                22.6.2017

Pozor zmena! Tretí seminár sa nebude konať dňa 15.6.2017 ale 22.6.2017!!

Tretí seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 22. júna 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           5.10.2017

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 5. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Štvrtý seminár SAM, o.z.                                                             19.10.2017

Štvrtý seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 19. Októbra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z.                                           9.11.2017

Zasadnutie Správnej rady SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 9. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Piaty seminár SAM, o.z.                                                               30.11.2017

Piaty seminár SAM, o.z. sa uskutoční vo štvrtok 30. Novembra 2017 na ul. Konventná 1 o 17.00 hod.

Zmena umiestnenia Slovenskej akadémie manažmentu, o. z.

Vážení členovia a priaznivci SAM, o. z., oznamujeme Vám, že vzhľadom na neprevádzkovanie budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádoch 22 sa mení sídlo a adresa nášho občianskeho združenia na:

Slovenská akadémia manažmentu, o.z.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

miestnosť D6.33

852 35 Bratislava

Ing. Peter Čiernik
predseda Správnej rady SAM, o.z.

 

 

„Manažér, ktorý sa prestane zlepšovať, prestane byť aj úspešný.“

 

Piliere celostnej kompetentnosti ( CK = SZ + VZ + AZ ) tvoria:

1. Sociálna zrelosť (SZ): charakterová zrelosť, vôlová zrelosť, kognitívna zrelosť, kreatívna zrelosť, zrelosť využívania temperamentu, emocionálna zrelosť, telesná somatická zrelosť, spirituálna somatická zrelosť.

2. Vedomostná zdatnosť (VZ): odborná a všeobecná vedomostná zdatnosť o objekte práce a manažmentu, vedomostná zdatnosť o systémovej štruktúre objektu a subjektu manažmentu a ich prostredí, vedomostná zdatnosť o funkciách riadenia, vedomostná zdatnosť o obsahu, zdrojoch a klasifikácii informácií pre uplatňovanie funkcií riadenia.

3. Aplikačná zručnosť (AZ): aplikačná zručnosť komunikácie, aplikačná zručnosť motivácie, aplikačná zručnosť tímovej práce, aplikačná zručnosť self a time managementu.

Otázka pre Vás: Ak je CK rovno 100 jednotkám, akú váhu dáte jednotlivým pilierov v rovnici? 

Aká rovnica je správna? Akú rovnicu by ste zvolili a uplatňujete v živote Vy?

 Príklad 1: CK = 100 = ( 40SZ + 30VZ + 30AZ )    Príklad 2: CK = 100 = ( 20SZ + 40VZ + 40AZ )  

Príklad 3: CK = 100 = ( 30SZ + 30VZ + 40AZ )    Príklad 4: CK = 100 = ( 30SZ + 40VZ + 30AZ ) 

Aké je Vaše riešenie? CK = 100 = ( ? SZ + ? VZ + ? AZ )